Hälsning till ungdomsledarna/spelarna

IFK Malmös styrelseledamot Bo Cronqvist skickar en välkommen hälsning till ledarna och spelarna inom ungdomssektionen.

– Barackerna på Stadion ska vara klara att tas i bruk inom två veckor, lovar Bosse Cronqvist.

De så kallade barackerna är tänkta att användas som omklädningsrum och samlingslokal.