John har avlidit

Vår mångårige medarbetare, John Petersen, 80 år, avled den 25/12 2003.