Valberedningens förslag till årsmötet

Valberedningens ordförande Rolf Axel Nordström vill låta meddela att en enig valberedning vid sammanträde 2004-05-18 beslutat föreslå följande styrelse i IFK Malmö FK.

Av de ordinarie ledamöterna i 2003 års styrelse har Ann Malmström, Jonny Kellgren och Thorild Nilsson avsagt sig omval. Mats Sjölin och Pernilla Frösslund slutar dessutom som suppleanter.

Valberedningens förslag är att följande kandidater väljs vid IFK Malmö FK:s ordinarie årsmöte den 27 maj 2004 klockan 19:00 på Malmö IP.

ORDFÖRANDE för ett år
Göran Åkerman, ordförande i nuvarande styrelse

ORDINARIE LEDAMÖTER för ett år
Nils-Lennart Gustafson, kassör i nuvarande styrelse
Bo Cronqvist, ledamot i nuvarande styrelse
Thomas Grimberg, nyval

SUPPLEANTER för ett år
Henric Borgström, omval
Leif Uller, nyval
Thomas Rosengren, nyval