Höllvikens straff står fast

Förbundsstyrelsen, Svenska Fotbollförbundet (SvFF) har vid telefonmöte den 8 oktober 2004 behandlat av Högaborgs BK, Karlskrona AIF och Malmö Anadolu BI anförda besvär över Svenska Fotbollförbundets Tävlingsutskotts beslut gällande okvalificerad spelares deltagande i Höllvikens GIF.

Efter utredning gör Förbundsstyrelsen samma bedömning som TU i ärendet. TU:s beslut ska alltså stå fast.

Förbundsstyrelsen beslutar

  • att avslå anförda besvär.

    Förbundsstyrelsens beslut får överklagas hos Riksidrottsnämnden (RIN) endast under åberopande av att grovt formfel förekommit vid handläggningen av ärendet eller att beslutet fattats i strid med eller utan stöd i gällande regler och bestämmelser eller att det är av vikt för den framtida regeltillämpningen att ärendet prövas. Överklagandet ska ha inkommit till RIN senast den 29 oktober 2004.

    I beslutet deltog: Lars-Åke Lagrell, Bengt Madsen, Mats Aronsson, Susanne Erlandsson, Gillis Persson och Börje Sandgren.

    (Svenska Fotbollförbundet – www.svenskfotboll.se)