Engagemang: "Det skall vara VI"

Ett nytt år. 2005 måste bli det år då IFK Malmö enas och alla drar åt samma håll. Det måste bli slut på tjafset – det som "sitter i väggarna". De negativa uttalandena måste bort.

Alla måste inse att IFK är en division 2-klubb med enorma problem, ekonomiskt och personellt. De tränare, ledare och aktiva som finns måste stödjas och uppmuntras. IFK Malmö är inte i den situationen att man kan välja och vraka.

Det måste skapas en positiv atmosfär, där alla hjälper varandra. Ledare och tränare skall diskutera problemen internt, inte på läktare och kring staket. Gärna en intensiv debatt men i en positiv anda, en ny gul anda.

En förlust i en fotbollsmässigt ointressant inneturnering för ett ungdomslag får inte föranleda uttalanden om att byta coach/tränare. Detta förekom under Skånecupen. Det är förödande, speciellt om spelare hör denna negativa diskussion.

Valberedning och styrelse måste prata med varandra, inte motarbeta varandra.

Det finns en potential – i alla fall ännu – i namnet IFK Malmö och hos spelarmaterialet.

Det är detta vi gemensamt skall ta vara på.

Det skall inte vara vi och dom.

Det skall vara VI.

Varje liten arbetsinsats betyder något.

2005 kan bli vändpunkten!