Bergström ordförande i Gula damer

Så var det första årsmötet avklarat i stödföreningen till "di gules" damlag, Gula damer. Som väntat blev det också Staffan Bergström, med egna dottern Camilla i laget, som valdes till ordförande.

Valda på årsmötet

Mötets ordförande: Staffan Bergström
Sekreterare: Michael Lindholm
Justeringsmän och rösträknare: Bertil Hansson, Claes Hallbäck

Ordförande
Staffan Bergström 1 år (nyval)
Ledamöter
Arne Öhlander 2 år (nyval)
Henrik Dieden 2 år (nyval)
Rolf Axel Nordström 2 år (nyval)
Frida Ivehed 1 år (nyval)
Inger Larsson 1 år (nyval)
Matilda Johansson 1 år (nyval)

Suppleanter
Camilla Bergström 1 år (nyval)
Karin Caesar 1 år (nyval)

Revisorer
Ordinarie: Claes Hallbäck
Suppleant: Marie Järlesäter

Valberedningen
Ordförande: Michael Lindholm
Ordinarie ledamot: Pernilla Frösslund
Suppleant: Malin Engelbrecht

Spelarråd
Anna Arnesson, Johanna Gustavsson, Karin Caesar, Pernilla Frösslund