Fortsättning för Åkerman

För femte året i rad valdes Göran Åkerman till ordförande när IFK Malmö Fotbollklubb höll sitt årsmöte på onsdagen. Och även i övrigt följde de 27 röstberättigande valberedningens förslag.

Ekonomiskt redovisade "gulingarna" ett underskott på drygt 600 000 kronor för år 2005.

Valda på årsmötet

Mötets ordförande: Göran Åkerman
Sekreterare: Bertil Leander
Justeringsmän och rösträknare: Margaretha Hellström, Thorild Nilsson

Ordförande
Göran Åkerman 1 år (omval)
Ledamöter
Nils-Lennart Gustafson 1 år (omval)

Suppleanter
Henric Borgström 1 år (omval)
Leif Uller 1 år (omval)

I styrelsen kvarstår från föregående årsmöte: Peter Nirum, Thomas Grimberg

Avgår gör följande: Greg Dingizian, Magnus Månsson, Mattias Larsson, Mikael Risén (ordinarie), samt Thomas Rosengren (suppleant)

Revisorer
Ordinarie: Robert Kling, Kenth Lindvall
Suppleant: Claes Hallbäck

Valberedningen
Ordförande: Matz Jönsson
Ledamöter: Thorild Nilsson, Torbjörn Karlsson