Bergström omvald i Gula damer

Staffan Bergström omvaldes som väntat till ordförande då den ekonomiska stödföreningen till IFK Malmös damlag, Gula damer, höll sitt årsmöte på måndagskvällen. Och även i övrigt följde de röstberättigade valberedningens förslag.

Valda på årsmötet

Mötets ordförande: Staffan Bergström
Sekreterare: Michael Lindholm
Justeringsmän och rösträknare: Camilla Bergström, Claes Hallbäck

Ordförande
Staffan Bergström 1 år (omval)
Ledamöter
Camilla Bergström 1 år (nyval)
Ken Dahlstrand 1 år (nyval)
Matilda Johansson 1 år (omval)

Suppleanter
Emelie Andersson 1 år (nyval)
Jenny Malmström 1 år (nyval)

I styrelsen kvarstår från föregående årsmöte: Arne Öhlander, Henrik Dieden, Rolf Axel Nordström

Avgår gör följande: Frida Ivehed, Inger Larsson (ordinarie), samt Karin Caesar (suppleant)

Revisorer
Ordinarie: Claes Hallbäck
Suppleant: Michael Lindholm

Valberedningen
Ordförande: Michael Lindholm
Ordinarie ledamot: Anna Arnesson
Suppleant: Frida Ivehed

Spelarråd
Anna Arnesson, Johanna Gustavsson, Linda Sköldeborn (Håkanstorps BK), Marie Persson (Håkanstorps BK)