Sjätte året för Åkerman

För sjätte året i rad valdes Göran Åkerman till ordförande när IFK Malmö Fotbollklubb höll sitt årsmöte på torsdagen. Och även i övrigt följde de röstberättigande valberedningens förslag.

Ekonomiskt redovisade "gulingarna" ett plus på 236 355 kronor för 2006.

Valda på årsmötet

Mötets ordförande: Arne Öhlander
Sekreterare: Thorild Nilsson
Justeringsmän och rösträknare: Kenth Lindvall, Claes Hallbäck

Ordförande
Göran Åkerman 1 år (omval)
Ledamöter
Jan Folgård 2 år (nyval)
Hans Matiasson 2 år (nyval)
Nils-Lennart Gustafson 1 år (omval)
Peter Nirum 1 år (omval)
Tommie Edvinsson 1 år (nyval)
Georg Lydfors 1 år (nyval)

Suppleanter
Henric Borgström 1 år (omval)
Paul Bjarnevik 1 år (nyval)

Valberedningen föreslog även styrelsen att adjungera Bertil Nilsson.

Avgår gör följande: Thomas Grimberg (ordinarie), samt Leif Uller (suppleant)

Revisorer
Ordinarie: Robert Kling (omval), Kenth Lindvall (omval)
Suppleant: Claes Hallbäck (omval)

Valberedningen
Ordförande: Matz Jönsson (omval)
Ledamöter: Thorild Nilsson (omval), Torbjörn Karlsson (omval)