Bergström omvald i Gula damer

Staffan Bergström omvaldes som väntat till ordförande då den ekonomiska stödföreningen till IFK Malmös damlag, Gula damer, höll sitt årsmöte på onsdagskvällen. Och även i övrigt följde de röstberättigade valberedningens förslag.

Valda på årsmötet

Mötets ordförande: Ken Dahlstrand
Sekreterare: Michael Lindholm
Justeringsmän och rösträknare: Arne Öhlander, Camilla Bergström

Ordförande
Staffan Bergström 1 år (omval)
Ledamöter
Arne Öhlander 1 år (omval)
Henrik Dieden 1 år (omval)
Ken Dahlstrand 1 år (omval)

Suppleanter
Camilla Bergström 1 år (nyval)
Jenny Malmström 1 år (omval)

Avgår gör följande: Camilla Bergström, Matilda Johansson, Rolf Axel Nordström (ordinarie), samt Emelie Andersson (suppleant)

Revisorer
Ordinarie: Claes Hallbäck
Suppleant: Bertil Hansson

Valberedningen
Ordförande: Michael Lindholm

Spelarråd
Camilla Bergström, Nathali Persson