Tack till alla privata sponsorer

IFK Malmö tackar sina privata sponsorer och Magnus Månssons initiativ och engagemang till

1 000-kronorsinsamlingen                                   

Bidragsgivare i bokstavsordning:
B: Lars Björk, Göran Brandgård, Håkan Brink                 
D: Nikolce Diskovski, Pappa Edis Djugumovic                                             
E: Christer Ericsson,                                                       
F: Helmer Fischbein, Jan Folgård     
G: Bo Gripsten, Mats Gripsten         
H: Claes Hallbäck, Bertil Hansson, Rolf G Hansson, Torsten Hansson, Margaretha Hellström, Inez Holmberg, Lars Holmberg, Claes Håkansson, Staffan Högse     
J: Ulf Jonsson                        
K: Roland Karlsson, Torbjörn Karlsson, Göran Kellgren, Jonny Kellgren, Robert Kling
L: Lennart Larsson, Rolf Liljeblad, Maths Lindhe, Bengt Arne Lindholm, Leif Lindholm, Michael Lindholm, Kenth Lindvall, Georg Lydfors     
M: Bengt Magnusson, Hans Matiasson, Fredrik Muhr, Magnus Månsson    
N: Christer Neleryd, Kent Nileland, Rolf Axel Nordström                  
O: Ulf Ohlsson, Lars Olsson, Thomas Osser, Lennart Ottosson
P: Sven Persson, Tommy Persson              
R: Lars Ringström, Maj Ringström, Thomas Rosengren
S: Fredrik Salinder, Göran Serin, Bo Sjöberg, Fred Stahlbom, Bengt Söderström
T: Marianne och Palle Thomsen                           
W: Hans Wemmenbro 
 
Dessutom finns det en person som har sänt in 1 000 kronor utan att ange namn. Finns du inte på listan men vet om att du har betalat in 1 000 kronor kan du meddela kansliet (040-193146) som då kompletterar ovanstående lista.

Det finns också ett antal personer som har lovat att stödja kampanjen men ännu inte har sänt in den utlovade summan. Det är inte för sent, plusgirot är 88 37 24-7.
Till dags dato (1/12 2009) har det influtit 58 300 kronor.
 
IFK Malmö tackar genom
ordföranden Lars Holmberg

Uppdateringar:
25/10 16.16 52 800 kronor
26/10 11.04 53 800 kronor
28/10 15.04 54 800 kronor
14/11 12.36 55 800 kronor
18/11 22.30 57 300 kronor
1/12 12:18 58 300 kronor