Valberedningens förslag till årsmötet


Valberedningens förslag till IFK Malmö FK:s ordinarie årsmöte den 24 mars klockan 19:00 i Baltiska Hallens VIP-rum, östra foajén.

Styrelse i IFK Malmö FK

Ordförande på ett år:
Lars Holmberg (omval)
 
Ordinarie ledamot på två år:
Georg Lydfors (omval)
 
Ordinarie ledamot på ett år:
Sten Thynell (omval)
 
Suppleanter på ett år:
Andreas Matiasson (omval)
Martin Abrahamsson (nyval)

Revisorer på ett år:
Ordinarie: Robert Kling (omval), Kenth Lindvall (omval)
Suppleant: Claes Hallbäck (omval)

Lars Björk och Hans Matiasson som 2009 valdes på två år kvarstår i styrelsen.
 
Valberedningen förklarar sig härmed också stå till IFK Malmö FK:s förfogande tills nästa årsmöte om mötet så önskar enligt:
 
Ordförande: Thorild Nilsson
Ledamöter: Torbjörn Karlsson, Jonny Kellgren