Holmberg omvald på årsmötet

Inget färdigt ekonomiskt bokslut. Det var den stora överraskningen när IFK Malmö Fotbollklubb höll sitt årsmöte på onsdagen. Lars Holmberg omvaldes till ordförande och även i övrigt följde de 24 röstberättigade valberedningens förslag.

Eftersom "di gule" inte kuinde redovisa något ekonomiskt bokslut för verksamhetsåret 2009 ajournerades den delen av mötet och man kommer därför inom kort att kalla till ett extra årsmöte.

Ett nyinstiftat pris till årets IFK:are presenterades. Priset för 2009 gick till ifkmalmo.coms redaktör Michael Lindholm.

Jörgen Svensson, Martin Abrahamsson och Robert Kjellin avtackades för sina år som spelare i IFK Malmö. Martin Abrahamsson, som sedan några månader tillbaka är tränare för klubbens P03-lag, valdes dessutom in som suppleant i styrelsen.

Valda på årsmötet

Mötets ordförande: Lars Holmberg
Sekreterare: Thorild Nilsson
Justeringsmän och rösträknare: Bengt Magnusson, Magnus Månsson

Ordförande
Lars Holmberg 1 år (nyval)
Ledamöter
Georg Lydfors 2 år (omval)
Sten Thynell 1 år (omval)

Suppleanter
Andreas Matiasson 1 år (omval)
Martin Abrahamsson 1 år (nyval)

Kvarstår i styrelsen gör Hans Matiasson och Lars Björk som i fjol valdes på två år. Sedan förra årsmötet har Claes Håkansson, Göran Åkerman, Nils-Lennart Gustafsson, Peter Nirum, samt suppleanten Jan Folgård lämnat styrelsen.

Revisorer
Ordinarie: Robert Kling (omval), Kenth Lindvall (omval)
Suppleant: Claes Hallbäck (omval)

Valberedningen
Ordförande: Thorild Nilsson (omval)
Ledamöter: Torbjörn Karlsson (omval), Jonny Kellgren (omval)