IFK Malmös P94/P95 kallas härmed till ett möte måndagen den 16 augusti klockan 18:00 i klubblokalen på kansliet.

Mötet kommer att ledas av klubbens vice ordförande Martin Abrahamsson.

Varmt välkomna!

Med vänliga hälsningar

Lars Holmberg
Ordförande