OBS! Medlemsmötet uppskjutet på grund av snöoväder.