Investera i IFK Malmö Fotboll AB


Nu ser vi framåt. Vi kommer inte här att belysa kräftgången, både sportsligt och ekonomiskt för IFK Malmö, ett av de klassiska fotbollslagen. Föreningen rankas på 16:e plats i Sverige genom tiderna.

Vill du tillhöra de IFK-vänner, som väljer att satsa på föreningen via ett nybildat aktiebolag? Bolaget ska verka bredvid den ideella verksamheten för att kunna skapa en slagkraftig utveckling.

Du erbjuds som privatperson och/eller som företagare att investera 1 000 kronor per aktie i det nybildade aktiebolaget med arbetsnamnet IFK Malmö Fotboll AB.

Aktierna kommer enligt våra nuvarande planer att få en utdelning per år med 3 (tre) procent. En avkastning, som mäter sig väl med andra sparformer. Aktieemissionen omfattar totalt maximalt 1 000 st aktier, varav 200 st aktier redan är tecknade.


IFK Malmö Fotboll AB är ett självständigt bolag med avsikt att säkerställa föreningens IFK Malmö FK:s framtida elitsatsning. Vårt mål är, som ett första steg, att föreningens A-lag från och med säsongen 2016 spelar i division 1 i seriesystemet. 

Bolaget är tänkt att hantera och finansiera föreningens elitverksamhet. Dessutom ska bolaget administrera IFK Malmös Framtidsfond för gåvor, donationer och testamenten, vars avkastning endast ska tillfalla föreningens ungdomar och dess ledare.

 
Hur tecknar du dig?

Du fyller i bifogad anmälningssedel och skickar den till oss före fredagen den 8 april 2011. Det går även bra att anmäla sig via e-post, aktiebolag@ifkmalmo.com. Denna teckningsanmälan är bindande.

Därefter kommer du att få inbetalningskort för inbetalning på ett särskilt konto för det nya aktiebolaget. Redan nu vill vi markera, att samtliga aktieägare kommer att hållas informerade om hur aktiekapitalet förvaltas och fördelas, helt skiljt från föreningens ideella ekonomi.

 
Vad händer sedan?

1.    Vi kontaktar alla som inte hört av sig enligt vårt utskick, för att säkerställa att vårt teckningserbjudande kommit alla tillhanda.
2.    Vi kallar alla skriftligen till ett konstituerande möte i det nya aktiebolaget. På mötet ska bland annat bolagsordning bestämmas och styrelse väljas. Mötet kommer att hållas i anslutning till: IFK Malmö FK:s extra årsmöte måndagen den 2 maj 2011 klockan 19.00 i klubblokalen, Malmö Stadion.
3.    Om allt fortlöper enligt planerna startar bolaget sin verksamhet den 1 juli 2011.
 
Vi hälsar er alla varmt välkomna som delägare i IFK Malmö Fotbollklubbs framtid.
 
IFK MALMÖ FOTBOLLKLUBB
Styrelsen