Årsmöte och bolagsstämma den 6 mars

IFK Malmö Fotbollsklubb inbjuder alla medlemmar till årsmöte onsdagen den 6 mars klockan 19.00 på Idrottsmuseet. En halvtimme dessförinnan är det bolagsstämma i IFK Malmö Fotboll AB.

Ungefär en vecka innan kommer årsmöteshandlingarna att finnas tillgängliga här på ifkmalmo.com samt på kansliet. 

OBS! Medtag medlemskort för föregående år (2012) då det underlättar vår administration.

Varmt välkomna!

Styrelserna i IFK Malmö Fotboll och IFK Malmö Fotboll AB