Årsmöte 26 februari

IFK Malmö Fotbollsklubb inbjuder alla medlemmar till årsmöte torsdagen den 26 februari klockan 19.00 på Idrottsmuséet.
 

U""ngefär en vecka innan kommer årsmöteshandlingarna att finnas tillgängliga här på ifkmalmo.se samt på kansliet.

Vi bjuder på kaffe och kaka.
 

OBS! Medtag medlemskort för föregående år (2014) då det underlättar vår administration.
 

Varmt välkomna!
 

Valberedningen