,

Nu står det klart!

IFK Malmö

En närmare kontroll av div2-tabellen bekräftar att Kanariefåglarna utan tvivel är Malmös näst bästa fotbollslag. Det ska visst finnas ett annat bra lag som är bättre, men viktigast är inte att vara allra bäst utan att ha något att kunna överträffa – och eftersträva att bli bättre än, eller hur?

Årets första version av Svenska Fotbollförbundets härvarande serietabell leds sålunda av Idrottsföreningen Kamraterna Malmö, och ingen kan längre bestrida att vi är Malmötvåa. Att Di Gule nu, eller i vart fall för närvarande, har passerat alla de lag som fram till i lördags gjorde oss rangen stridig.

Emellertid man kan aldrig vara riktigt säker när det gäller Malmökamraterna, bildade 1899. Vi har nämligen under senare år fått hantera, och hanterar alltjämt, föreningar som förfäktar sig vara, om inte ärorikare och äldre, så i varje fall för dagen bättre än oss (undantaget det där andra sen länge bättre laget).

Men det är slut med det nu. I varje fall temporärt. Hemsidan uppmanar för säkerhets skull alla IFK:s tillskyndare att verka för – samt hålla skarp vakthållning över – befintlig rangordning, på det att inte urgamla jämvikter måtte rubbas ännu en gång.

Under 3 sekler har vår kamratkrets levat, 1800-talet, 1900-talet och 2000-talet. Flera decennier på 1900-talet voro vi stadens ledande fotbollsutövare, ja t o m ett av vår världsdels 8 bästa fotbollslag vid ett speciellt tillfälle. Därefter hava olyckliga omständigheter omväxlande förpassat klubben till lägre nivåer. Ibland förfärande låga, såsom för blott 2 år sedan, i april månad 2013, då vår historiskt högaktade förenings rådande stadsranking belade en generande 13:e plats.

Strax tidigare hade dock, som flera gånger genom tiderna i IFK Malmö, utkristalliserats en driftig, utomordentligt gemytlig och högeligen avhållen ordförande vid namn S. Thynell, under vars bestämda och frejdiga handlag – och föralldel benäget bistånd från stödjande krafter – föreningen bestämde sig för att nu fick de va nåck.

Den temporära dekadensen avblåstes av förre stuteriägaren, sagde Sten Thynell (1952-2014), vars kvarlevande kärlek, trivsel och kamratskap har återfört vår förening till sin normala rangordning i historieböckerna.

(…om än bara innevarande vecka)

Leve Minnet av vår ordförande Sten Thynell!