Kommentar till polisanmälan

IFK Malmö

Angående den uppkomna situationen och polisanmälan mot vår spelare.

IFK Malmö Fotboll beklagar att Lunds BK-spelaren ådragit sig en allvarlig skada som hindrar honom från spel.

Vår uppfattning är att i en idrott som fotboll förekommer det ofta olika form av kontakt som resulterar i skador, men för den sakens skull inte är att betrakta som avsiktligt.

Från IFK Malmös sida gör vi inga fler uttalanden i ärendet utan meddelar härmed att föreningen i alla delar ger stöd till vår spelare och kommer bistå honom med all hjälp och stöd som varje situation kräver.

I tjänsten

Mikael Tellqvist
Sportchef