Kjellin omvald på årsstämman

IFK Malmö

Robert Kjellin fick fortsatt förtroende som ordförande då IFK Malmö Fotboll AB i lördags höll sin årsstämma i VIP-rummet på Malmö IP. Även på övriga poster blev det omval.

Efter kontroll mot aktiebok konstaterades att röstlängden bestod av 15 stycken närvarande privatpersoner, inklusive företrädare för tre (3) företag. Totalt representerade de närvarande 382 av totalt 600 röster.

Bolaget har haft en blygsam verksamhet under året och förlust noterades med 41 589 kronor.

IFK Malmö Fotbolls ordförande, Vedran Medjedovic, informerade om föreningens verksamhet och även om torsdagens presskonferens, där förre förbundskaptenen Olle Nordin presenterades som ny tränare.

Nordin uttryckte sin glädje över att träda in i sin roll som fotbollstränare i anrika ”di gule” och gav också information inför mötet med Hässleholms IF.

VALDA PÅ ÅRSSTÄMMAN

Mötesordförande: Robert Kjellin.
Sekreterare: Kent Nileland.
Protokolljusterare: Kenth Lindvall.

Ordförande på ett år:
Robert Kjellin (omval).
Ordinarie ledamöter på ett år:
Marcel Salinder (omval).
Lennart Larsson (omval).
Håkan Olsson (omval).

Revisor på ett år: Oskar Kantoft, Dillon AB (omval).