IFK Malmö

IFK Malmö Fotbollsklubb inbjuder alla medlemmar till årsmöte måndagen den 22 mars klockan 18.00. På grund av pandemirestriktioner kommer årsmötet att hållas digitalt via Zoom. 

Här kan ni ladda ner kallelsen inklusive förslag till dagordning.

Länk för att kunna deltaga i mötet digitalt kommer att mejlas den 20 mars till alla som anmält sig. Medlem som avser närvara vid årsmötet måste därför anmäla sin närvaro genom skriftligt meddelande till info@ifkmalmo.se. Sådant meddelande ska vara föreningen tillhanda senast den 19 mars 2021.

Varmt välkomna!

Styrelsen för IFK Malmö Fotbollsklubb