,

Valberedningens förslag till årsmötet

Valberedningens förslag är att följande kandidater väljs vid IFK Malmö Fotbollsklubbs ordinarie årsmöte onsdagen den 1 mars klockan 18.00 i Baltiska Hallens konferenslokal ”Biblioteket”.

STYRELSE I IFK MALMÖ FOTBOLL

Ordförande för en tid av ett år: Edwin Condrup (nyval).
Ledamöter för en tid av två år: Kristoffer Hansson (nyval), Filip Pivkovski (nyval) och Michel El-Dabh (omval).
Ledamöter för en tid av ett år:
Cheikh Sarr (omval), Johnny Lundberg (omval) och och Sara Terborn (omval).

Avslutningsvis ställer sig valberedningen, bestående av ordförande Thorild Nilsson, Andréas Persson och Lars Holmberg, till årsmötets förfogande även 2023.