Valberedningens förslag till årsmötet

Valberedningens ordförande, Rolf Axel Nordström, vill låta meddela, att valberedningen, vid sammanträde 2005-03-21, beslutat föreslå följande styrelse i IFK Malmö Fotbollklubb år 2005.

Av de ordinarie ledamöterna i 2004 års styrelse har endast Bo Cronqvist avsagt sig omval. Enligt förslaget nedan kommer styrelsen att utökas från fjolårets fyra till åtta ledamöter (inklusive ordförande) under 2005.

Valberedningens förslag är att följande kandidater väljs vid IFK Malmö FK:s ordinarie årsmöte den 23 mars klockan 19:00 i klubbens lokaler nere på Malmö IP.

ORDFÖRANDE OCH SEKRETERARE för mötet
Ordförande: Arne Öhlander
Sekreterare: Björn Lagerholm

ORDFÖRANDE för ett år
Göran Åkerman, ordförande i nuvarande styrelse

ORDINARIE LEDAMÖTER för ett år
Nils-Lennart Gustafson, kassör i nuvarande styrelse
Magnus Månsson, nyval
Mattias Larsson, nyval
Mikael Risén, nyval

ORDINARIE LEDAMÖTER för två år
Thomas Grimberg, ledamot i nuvarande styrelse
Mr X, nyval
Peter Nirum, nyval

SUPPLEANTER för ett år
Henric Borgström, omval
Leif Uller, omval
Thomas Rosengren, omval

REVISORER för ett år
Ordinarie: Robert Kling, Kenth Lindvall
Suppleant: Claes Hallbäck

Val av ombud till IFK Malmö Idrottsallians, Skånes Fotbollförbunds årsmöte och Representantskapet görs av styrelsen.