Thynell tillfällig ordförande i IFK Malmö

Efter att Lars Holmberg avsagt sig omval valdes Sten Thynell, 59, på tisdagen till interimsordförande i IFK Malmö Fotbollklubb i väntan på ett extra årsmöte i början av maj.  

Den gula valberedningen hade inte lyckats hitta något nytt namn till årsmötet och överlät åt de 27 röstberättigande att komma med förslag. Slutsatsen av diskussionerna blev att styrelseledamoten Sten Thynell sitter fram till den 2 maj då det beslutades att ett extra årsmöte ska hållas.

Nya i styrelsen blev Charlotte Aguilar, ungdomsansvarig, Kenth Lindvall och Tommy Persson. Ulf Jonsson valdes in som suppleant.

Ekonomiskt redovisade "di gule" ett plus på 45 019 kronor för räkenskapsåret 2010.

Utmärkelsen årets IFK:are gick den här gången till allt-i-allon Charlotte Aguilar.

Valda på årsmötet

Mötets ordförande Lars Holmberg
Sekreterare: Thorild Nilsson
Justeringsmän och rösträknare: Claes Håkansson, Claes Hallbäck

Ordförande
Sten Thynell 1/3-2/5 (omval som ledamot på ett år)
Ledamöter
Lars Björk 2 år (omval)
Tommy Persson 2 år (nyval)
Charlotte Aguilar 1 år (nyval)
Kenth Lindvall 1 år (nyval)

Suppleanter
Ulf Jonsson 1 år (nyval)

Sedan förra årsmötet har Georg Lydfors, Hans Matiasson, Martin Abrahamsson (suppleant, sedan ordinarie), samt suppleanten Andreas Matiasson lämnat styrelsen.

Revisorer
Ordinarie: Robert Kling (omval), Jörgen Karlsson (nyval)
Suppleant: Claes Hallbäck (omval)

Valberedningen
Ordförande: Thorild Nilsson (omval)
Ledamöter: Torbjörn Karlsson (omval), Jonny Kellgren (omval)