Här följer en något modifierad version av det informationsbrev som i veckan har gått ut till alla medlemmar i IFK Malmö Fotbollklubb.

Hej Gula Fotbollsvänner!

När nu höstmörket sakta sänker sig och Malmö Stadions strålkastare tänds upp, vill jag tacka alla IFK:are för den gångna säsongen.

Sportsligt blev det ett mellanår. Våra förhoppningar om ett avancemang grusades tyvärr tidigt, medan en hotfull inblandning i bottenstriden undanröjdes av en positiv trend när det som bäst behövdes.

Jag vill också speciellt tacka våra oldtimers Jörgen Svensson och Robert Kjellin för deras extra insatser i laget under slutet av säsongen.

Inför 2012 har vi och vår tränare Kenneth Folkesson valt att gå skilda vägar.  Han har gett oss mycket av sin tid utöver ordinarie träningstid.

Särskilt socialt har det varit jobbigt att hålla samman spelartrupperna. Att även träna ett lag under stark ekonomisk press är betungande, tack Kenneth för din insats.

Vidare 2012 kommer vi att bredda med flera nya ungdomslag, inte minst vårt tjejlag, flickor födda 1999, glädjer oss.  Nya tränare är också redan installerade för våra ungdomar.

IFK Malmö Fotboll AB har starkt bidragit till vår förening, tack Kent Nileland, Rolf Liljeblad och Marcel Salinder.

Ekonomiskt lever vi emellertid på slak lina även om föreningens räkenskaper numera är under full kontroll. Tack, Kent Nileland, för sanerad bokföring samt balans- och resultaträkningar av börsbolagskvalité.

För att ro skutan i land till årets bokslut översänder vi redan nu ett inbetalningskort för medlemsavgiften 2012, i hopp om inbetalning under 2011! Det skulle påtagligt förbättra föreningens likviditet och bokslut.

Tack.

Med dessa ord vill styrelsen hälsa välkommen i manegen 2012.

Vänliga hälsningar

Sten Thynell, ordförande IFK Malmö Fotbollklubb