IFK Malmö Fotboll AB: Årssammanfattning


Här följer en årssammanfattning från IFK Malmö Fotboll AB och en framtidsvision, signerad styrelseledamoten Rolf Liljeblad.

Gula Fotbollsvänner
– hårt prövade såväl som oprövade.
 
Vi är nu i årets sista månad och vårt under säsongen bildade aktiebolag vill här berätta om aktiviteter och framsteg 2011. Samt påvisa för alla trogna medlemmar, något mindre trofasta före detta medlemmar, gula gynnare och många malmöbor, hur vår tilltufsade moderförening måste fortsätta konsolideras genom försäljning av 300 nya tusenkronorsaktier.
 
En aktieemission som blir IFK Malmös livlina mot utveckling och sportslig styrka. Trots betydande framsteg, måste vi fortfarande kämpa hårt för ekonomi och likviditet.
 
Grundemissionen 300.000 kronor är avslutad och dess första insats är av moderföreningen köpta marknadsrättigheter till ett pris av 143.000 kronor. Aktiebolaget och dess styrelse är således numera ansvariga för alla IFK Malmös reklamsamarbeten/marknadsaktiviteter.
 
Ekonomiskt dras moderföreningen alltjämt med en tung skuldbörda. Detta underskott har emellertid aktiebolaget fått kontroll över och dompterat via tuffa kontakter och tillsvidarerespiter från borgenärerna.

Viktigaste fordringsägarna Skatte- respektive Kronofogdemyndigheten har förklarat sig nöjda med IFK Malmö årsmodell 2011, vilket ej varit fallet på många år.

 
Föreningens medlemmar fick sig dessvärre inte någon sportslig återställare till livs 2011, men vi har uppnått lika viktiga ekonomiska mål. Framförallt har årets driftsbudget kunnat lämna vinst. Det är vi stolta över.
 
Det finns heller ingen anledning att ompröva vårt sportsliga mål, division 1-fotboll 2016. Förenade gula krafter har fått stopp både på sportslig utförsbacke och ekonomiska underskott.
 
Ännu stoltare ska vi bli 2012 och kan delge ett ekonomiskt glädjebudskap utan motstycke i division 4-fotbollen. Vår energiske bolagsman Sten Thynell och hans stora kontaktnät har, med föreningens orubbligt s t a r k a varumärke i ryggen, kunnat etablera reklamsamarbeten i storleksordningen flera hundratusen kronor med några stora företag, exempelvis Forex Bank.

Därmed har IFK säkrat sin ekonomiska fortlevnad och ett tryggt 2012.

Den nya aktieemission vi här uppmanar till köp av, kommer uteslutande att ägnas åt kärnverksamheten FOTBOLL – med kursen ställd mot serieavancemang.
 
Som framgått av klubbens hemsida finns ett stort spelarintresse för IFK Malmö och dess oväntat tilltagsna framtoning, med tanke på senare års svarta rubriker.

Provspelningar och förhandlingar, inom begränsade prestationsersättningsramar, har lett till förstärkningar och breddad slagkraft. Vi vågar nu vara optimistiska trots föreningens svåra  ekonomiska situation.
 
Historiskt är vi jättestarka, något som tar sig ständiga uttryck. Rankingmässigt är vi nummer 16 i  Sverige, men sportsligt befinner vi oss för närvarande i lingonserien. Därifrån finns nu en realistisk väg tillbaka, och nästa delmål är att vi medverkar som köpare av en eller flera aktier i vår ekonomiska motor, IFK Malmö Fotboll AB.

Det är i realiteten ett starkt sparande, då vi garanterar en årlig avkastning om 3%. Vi ber att få återkomma i början av 2012 med den kommande aktieemissionen.
 
Den nya föreningsmodellen, att avlasta idrottsverksamheten från den hämmande ekonomin, är det bästa som kan hända IFK Malmö säsongen 2012 och framgent.

Välkomna till delaktighet i Fotbollssveriges intressantaste renoveringsobjekt, 112-åriga Idrottsföreningen Kamraterna Malmö – klubben som alltid kommer tillbaka.

 
FÖR IFK MALMÖ FOTBOLL AB
Rolf Liljeblad
styrelseledamot och stolt aktieägare