Sten Thynell, 60, omvaldes till ordförande när IFK Malmö Fotbollklubb höll sitt årsmöte på onsdagen. Ny i styrelsen blev den förre IFK-spelaren Robert Kjellin som så sent som i fjol gjorde fyra matcher  i den gula tröjan.

De 45 röstberättigade valde därmed att helt gå i linje med valberedningens förslag på  årsmötet som hölls på restaurang O´Learys, Swedbank Stadion.

Ekonomiskt redovisade  "di gule" en vinst på 44 532 kronor för verksamhetsåret 2011.

Valda på årsmötet

Mötets ordförande: Sten Thynell
Sekreterare: Thorild Nilsson
Justeringsmän och rösträknare: Michael Lindholm, Torbjörn Karlsson

Ordförande
Sten Thynell (omval)
Ledamöter
Ulf Jonsson 2 år (omval)
Kenth Lindvall 2 år (omval)
Robert Kjellin 2 år (nyval)

Suppleanter
Dimitrios Skyfacos 1 år (nyval)

I styrelsen kvarstår dessutom Lars Björk och Tommy Persson som i fjol valdes på två år. Sedan förra årsmötet har Charlotte Aguilar lämnat styrelsen.

Revisorer
Ordinarie: Robert Kling (omval), Per Olof Olofsson (nyval)
Suppleant: Claes Hallbäck (omval)

Valberedningen
Ordförande: Thorild Nilsson (omval)