Kommande onsdag den 5 november avhålles ett styrelsemöte och efter vilket stora frågor och beslut förväntas tillkännagivas inom kort.