Ekonomin ljusare i IFK Malmö

Två och en halv miljon minus för år 2003. Trots det hade medlemmarna i IFK Malmö anledning att se mer positivt på framtiden efter torsdagens årsmöte. För årets första kvartal redovisade man en vinst på över en halv miljon kronor.

Avbetalningarna sker dessutom i den takt det är tänkt. Över en och halv miljon har hittills amorterats under 2004. Av dessa är runt 900 000 kronor obetalda skatter till Kronofogdemyndigheten.

– Det vi har hunnit betala av är fantastiskt med tanke på vår omsättning. Men det återstår ännu mycket hårt arbete, konstaterar IFK Malmös kassör Nils-Lennart Gustafson till ifkmalmo.com

Engagemang från fler och mindre gnäll var också ett centralt tema. De gula supportrarna måste börja visa sig mer. Inte bua över att en spelare gör något dåligt på planen utan istället stödja.

Ett led i att få fler att aktivera sig är bland annat att utöka valberedningen. Fem ordinarie ledamöter och fem suppleanter valdes in. Den största någonsin, men det behövs för att få igång de gamla kommittéerna igen.

– Vi vill återskapa de här grupperna. Bland namnen finns såväl män som kvinnor, unga som gamla och invandrare. Personer med olika idéer och visioner, betonar Rolf Axel Nordström, valberedningens ordförande.

Göran Åkerman omvaldes och går in på sitt tredje år som ordförande. Några trotjänare lämnade, medan intressanta namn som A-lagstränaren Anders Grimbergs bror, Thomas valdes in som ordinarie ledamot med ansvar för marknad.

Valda på årsmötet

Mötets ordförande: Karl Ljung
Sekreterare: Bo Hansson
Justeringsmän och rösträknare: Arne Öhlander, Margaretha Hellström

Ordförande
Göran Åkerman 1 år (omval)
Ledamöter
Bo Cronqvist 1 år (omval)
Thomas Grimberg 1 år (nyval)

Suppleanter
Henric Borgström 1 år (omval)
Leif Uller 1 år (nyval)
Thomas Rosengren 1 år (nyval)

I styrelsen kvarstår från föregående årsmöte: Nils-Lennart Gustafson

Avgår gör följande: Ann Malmström, Jonny Kellgren och Thorild Nilsson (ordinarie), samt Mats Sjölin och Pernilla Frösslund (suppleanter)

Revisorer
Ordinarie: Robert Kling, Kenth Lindvall
Suppleant: Claes Hallbäck

Valberedningen
Ordförande: Rolf Axel Nordström
Ordinarie ledamöter: Ann Malmström, Matz Jönsson, Riszard Adamczyk, Thorild Nilsson
Suppleanter: Bengt Jönsson, Henrik Dieden, Lars G Eriksson, Magnus Andersson, Margaretha Wrangel