Holmberg ny ordförande i IFK Malmö

Efter sju år vid rodret lämnade Göran Åkerman på onsdagen över ordförandeklubban i IFK Malmö Fotbollklubb till 57-årige Lars Holmberg. Det var den stora förändringen på årsmötet där de 30 stycken röstberättigande helt gick i linje med valberedningens förslag.

Ekonomiskt var 2008 ytterligare ett hårt ansträngt år för "di gule", men tack vare spelarförsäljningar som sammanlagt inbringade 600 000 kronor, kunde klubben ändå redovisa ett plus på 55 626 kronor.

Valda på årsmötet

Mötets ordförande: Göran Åkerman
Sekreterare: Thorild Nilsson
Justeringsmän och rösträknare: Michael Lindholm, Kenth Lindvall

Ordförande
Lars Holmberg 1 år (nyval)
Ledamöter
Hans Matiasson 2 år (omval)
Lars Björk 2 år (nyval)
Claes Håkansson 2 år (nyval)
Göran Åkerman 1 år (nyval)
Nils-Lennart Gustafson 1 år (omval)
Peter Nirum 1 år (omval)

Suppleanter
Jan Folgård 1 år (nyval)
Andreas Matiasson 1 år (nyval)

Kvarstår i styrelsen gör Georg Lydfors och Sten Thynell som i fjol valdes på två år. Sedan förra årsmötet har Tommie Edvinsson och suppleanten Paul Bjarnevik lämnat styrelsen.

Revisorer
Ordinarie: Robert Kling (omval), Kenth Lindvall (omval)
Suppleant: Claes Hallbäck (omval)

Valberedningen
Ordförande: Thorild Nilsson (nyval)
Ledamöter: Torbjörn Karlsson (omval), Jonny Kellgren (nyval)