Thynell fortsätter i IFK Malmö

Ett enhälligt årsmöte valde på onsdagen om Sten Thynell, 61, som ordförande i IFK Malmö Fotbollsklubb.

De 21 röstberättigade medlemmarna på Idrottmuséet i Malmö höll sig även i övrigt till valberedningens förslag. I styrelsen skedde bara en förändring då Tommy Persson gick från att vara ordinarie ledamot till att bli suppleant.

Ekonomiskt redovisade "di gule" återigen vinst. Den här gången på 195 302 kronor för verksamhetsåret 2012 att jämföra med 44 532 kronor 2011.

Käthy Lindvall, Kent Nileland och Michael Lindholm prisades för deras arbete inom klubben.

Valda på årsmötet

Mötets ordförande: Sten Thynell
Sekreterare: Thorild Nilsson
Justeringsmän och rösträknare: Kent Nileland, Michael Lindholm

Ordförande
Sten Thynell 1 år (omval)
Ledamöter
Lars Björk 2 år (omval)

Suppleanter
Tommy Persson 1 år (nyval)

I styrelsen kvarstår dessutom Ulf Jonsson, Kenth Lindvall och Robert Kjellin som i fjol valdes på två år. Under året har suppleanten Dimitrios Skyfacos valt att lämna sitt uppdrag.

Revisorer
Ordinarie: Robert Kling (omval) och en vakant plats
Suppleant: Claes Hallbäck (omval)

Valberedningen
Ordförande: Thorild Nilsson (omval)
Ledamot: Torbjörn Karlsson (omval)