Till minne av Sten Thynell (23/1 1952-4/5 2014)

IFK Malmö har sorg. Stor sorg. Och enorm saknad. Vår driftige ordförande Sten Thynell är död. Ofattbart bortgången i sina bästa år. Vi känner främst med hans nära och kära på Linero i Lund, för vilka Stens hängivenhet för vår anrika förening blir försumbar en stund som denna.  
 
Men ändå måste vi begrunda hur den fallna manteln efter"Sten en banbrytande ordförande som han ska axlas. Det blir i sanning en grannlaga uppgift, i en idrottsvärld av armbågar, pengar, marknadskrafter och bortrationaliserad klubbkänsla.

Att ersätta Stens breda nätverk, solida erfarenhet och goda väderkorn i relationer med spelare, sponsorer, medlemmar och myndigheter, förmår vi inte tänka på i dag.

Bara känna en stark drift att fortsätta hans återetablering av ett starkt gult varumärke i staden. Något annat sätt att hedra vår ordförande ser vi inte.

Sten Thynell kommer att skrivas in i en gul 115-årig historia som entusiasten som lyckades bryta föreningens fleråriga kräftgång. Tack vare honom kunde IFK Malmö än en gång leva upp till sitt klassiska epitet som idrottsinstitutionen som alltid kommer tillbaka – under sin genom tiderna lätt svajiga historia.

Särarten i det gamla klubbmärket fick än en gång styrka när Sten Thynell 2011 valdes till gul ordförande. Hans modiga rekonstruktion av IFK Malmö Fotboll måste fortgå, hur tuff föreningsekonomi och lagidrott än må vara.

Vi manar därför alla gula krafter att förenas kring dessa ansträngningar och Sten Thynells oförtröttliga arbete på klubbens samtliga nivåer.

Lördagens IFK-comeback på Malmö Stadion mot gästande IF Lödde kommer helt att tillägnas vår bortgångne ordförande och inledas med en tyst minut för hans starka, men i förtid avbrutna gärning.

Styrelsen för IFK Malmö Fotboll