Till IFK Malmös vänner,
Efter onsdagens extra årsmöte känner sig många lättade.
För styrelsen innebär det att en tid av handlingsförlamning och energiförluster genom den destruktiva kampanj som bedrivits nu kan ersättas med det nödvändiga arbetet att fortsätta bygga IFK; både organisationen och ekonomin innebär fortsatta utmaningar samtidigt som de sportliga framgångarna måste förvaltas.""

 Personligen känner jag som IFK-vän och stor sponsor också stor lättnad. Om beslutet hade blivit ett annat än det nu blev hade jag omgående slutat att vara både IFK-vän och sponsor. Detta beror inte på att jag är övertygad om styrelsens förträfflighet utan på att någon jädra ordning måste det även vara även i IFK; styrelsen är enhälligt vald för mindre än sex månader sedan och den måste naturligtvis få sin chans utan den typ av kampanj som den utsatts för. De hätska angreppen i medier från de som velat fälla styrelsen och själva ta över, istället för att ta diskussionen inom klubben, har mycket allvarligt skadat förtroendet för IFK och varumärket IFK Malmö. Om de inte brytt sig om vilken skada detta innebär eller om syftet verkligen varit att skada IFK är för mig egalt.

Som Allan Karlsson sa vid mötet riskerar vi alla och IFK Malmö som förening bli förlorare om vi inte lägger det här bakom oss och ser läget som en möjlighet till nystart.
Så till de som förlorade omröstningen vill jag säga: Lägg det här bakom Er och låt oss gemensamt arbeta lojalt för IFK.
 De som inte ställer upp på det måste naturligtvis ta konsekvensen av detta och lämna.
För damsidan hoppas jag att även Stefan Björkegren är beredd att lägga detta bakom sig och se om det går att resonera om hur en nystart även för damsidan kan se ut.
Det verkar som damerna och flickorna av ganska förklarliga skäl är helt lojala med Stefan. Det ska inte bara ses som ett förtroende utan också som ett stort ansvar som Stefan måste vårda.
Tyvärr är, inte minst i ekonomiskt pressade föreningar, damsidan styvmoderligt behandlad. Jag tror att styrelsen är beredd att satsa mer på er. Så var storsint och glöm det gamla och se om ni kan komma överens innan Du drar isär föreningen mot något som ingen vet vad det innebär.
Avslutningsvis vill jag tacka alla spelare, ledare och andra engagerade att ni ställt upp så fantastiskt under denna svåra tid och fortsatt vara fokuserade i det ni gör.
Föreningen kommer göra vad den kan för att leva upp till Ert förtroende.
Med mycket Gula hälsningar
Sven Persson