Göran Åkerman valdes enhetligt till ny ordförande när IFK Malmö höll årsmöte på torsdagen. Den tidigare ordföranden Rolf Axel Nordström valde att tacka för sig genom att sjunga ett stycke från ett lundaspex.

– Jag gillar Lundaspex och därför tänker jag avsluta med att sjunga en sång, säger Rolf Axel Nordström.

Rolf Axel Nordström har styrt IFK-klubban framgångsrikt de senaste fem åren. Han var med om division 1-sejouren 1997 och var också med om att föra upp laget i Superettan. Ombyggnaden av Malmö Idrottsplats var till stora delar Rolf-Axels förtjänst, liksom bildandet av Malmö Bollunion. Detta har nu burit frukt genom avancemanget till Superettan. Nu slutar alltså Rolf Axel i och med att han inte hinner med både det egna företaget och IFK. Det blir däremot en uppgift kvar i IFK – den som valberedningens ordförande.

– Ängavallen har fördubblat sin omsättning de två senaste åren. Visserligen har jag familjen och några anställda som hjälper mig, men hela företaget är uppbyggt kring min person.

Kirsebergs IF:s ordförande Göran Åkerman tar nu alltså över ordförandeklubban och det var inte utan att tveka först.

– När Rolf Axel först ringde sa jag nej, eftersom jag ville att han skulle sitta kvar som ordförande. Men så småningom ändrade jag mig efter övertalning och att några viktiga faktorer ordnade upp sig, säger 51-årige Göran.

Göran Åkerman ägde innan firman Städpartner, men sedan den såldes kommer han nu kunna ägna all sin tid åt IFK och Kirseberg.

Årsmötet var lugnt för övrigt och de röstberättigande följde hela tiden valberedningens förslag. Nya ledamöter i styrelsen blev Nordsjös marknadschef Jonny Kjellgren, som valdes på ett år och den tidigare tränaren Bosse Cronqvist (2 år). Jonny kommer att vara ansvarig för lagen ovanför P16 och under A-lag, alltså B-lag, U-lag och J-lag. Som suppleant invaldes Leo Harvigsson som ska intensifiera lotteriverksamheten. Avgår gör bland annat Björn Lagerholm och Henrik Dieden.

Valda på årsmötet

Mötets ordförande: Karl Ljung Justeringsmän och rösträknare: Gert Nilsson, Sten Jonsson

Ordförande
Göran Åkerman 1 år (nyval)
Ledamöter
Ann Malmström 2 år (omval)
Thorild Nilsson 2 år (omval)
Bo Cronqvist 2 år (nyval)
Jonny Kjellgren 1 år (nyval)

Suppleanter
Hans Ekman 1 år (omval)
Henric Borgström 1 år (omval)
Lennart Herrstedt 1 år (omval)
Leo Harvigsson 1 år (nyval)

I styrelsen kvarstår från föregående årsmöte: Bertil Leander, Nils-Lennart Gustafson, Per-Olof Book

Avgår gör följande: Rolf Axel Nordström, Birthe Havn, Björn Lagerholm, Bo Larsson, Eric Fischbein, Henrik Dieden

Revisorer
Bertil Raue (auktoriserad revisor), Robert Kling, Kent Lindvall (suppleant)

Valberedningen
Ordförande: Rolf Axel Nordström
Ordinarie ledamöter: Bengt Jönsson, Lennart Bergqvist
Suppleanter: Lars Eriksson, Leif Uller, Magnus Andersson, Margaretha Vrangel

Följande blev omnämnda på årsmötet för sina fina insatser och belönades med blommor eller champagne: Arne Öhlander, Björn Lagerholm, Bo "Mysing" Hansson, Carl-Axel Hultman, Christian Andersson, Curt Henricsson, Folke Ridell, Gert Nilsson, Göte Pettersson, John Petersen, Karl Ljung, Lars Holmberg, Lennart Larsson, Margaretha Hellström, Robert Kling, Rolf Axel Nordström, Roger Malmström, Susanne Johansson