Det gick lugnt och städat till när IFK Malmö Fotbollklubb höll sitt årsmöte på onsdagen. För sjunde året i rad valdes Göran Åkerman till ordförande och även i övrigt följde de 24 stycken röstberättigande valberedningens förslag.

Ekonomiskt redovisade "di gule" ett minus på 26 889 kronor för 2007.

Valda på årsmötet

Mötets ordförande: Göran Åkerman
Sekreterare: Thorild Nilsson
Justeringsmän och rösträknare: Hansi Debner, Kenth Lindvall

Ordförande
Göran Åkerman 1 år (omval)
Ledamöter
Georg Lydfors 2 år (omval)
Sten Thynell 2 år (nyval)
Tommie Edvinsson 1 år (omval)
Nils-Lennart Gustafson 1 år (omval)
Peter Nirum 1 år (omval)

Suppleanter
Paul Bjarnevik 1 år (omval)
Lars Holmberg 1 år (nyval)

Kvarstår i styrelsen gör Jan Folgård och Hans Matiasson som i fjol valdes på två år. Avgår gör suppleanten Henric Borgström.

Revisorer
Ordinarie: Robert Kling (omval), Kenth Lindvall (omval)
Suppleant: Claes Hallbäck (omval)

Valberedningen
Ordförande: Matz Jönsson (omval)
Ledamöter: Thorild Nilsson (omval), Torbjörn Karlsson (omval)