Thynell kvar vid rodret i IFK Malmö

Nödlösningen blev i slutändan permanent. Interimsordföranden Sten Thynell valdes enhetligt till ny ordförande i IFK Malmö Fotbollklubb vid måndagens extra årsmöte.

Valberedningen hade ett förslag till ny ordförande: Sten Thynell, 59, som valdes att tillfälligt ta över efter det ordinarie årsmötet den 1 mars. 

Prövoperioden gav dock mersmak och på det extra årsmötet hade ingen av de 23 närvarande medlemmarna någonting emot att han skulle sitta kvar.

Valda på årsmötet

Mötets ordförande: Torbjörn Karlsson
Sekreterare: Tommy Persson
Justeringsmän och rösträknare: Claes Håkansson

Ordförande
Sten Thynell 1 år (nyval)