Wiener hoppar av IFK Malmö

Entreprenören Jerry Wiener skulle gå in som ny ordförande i IFK Malmö Fotboll och lyfta den anrika klubben till nya höjder. Men redan innan det hunnit bli verklighet står det klart att 44-åringen hoppar av sitt tilltänkta uppdrag.

Här följer pressmeddelandet från Jerry Wiener/Ordart i sin"" helhet:

Jerry Wiener avstår ordförandeposten i IFK Malmö

I november förra året accepterade entreprenören Jerry Wiener att nomineras som ny ordförande i IFK Malmö, att väljas vid årsmötet i januari. Då presenterade han detaljerade planer för hur klubben skulle kunna utvecklas och växa – med ett stort socialt ansvarstagande – såväl på bredd- som elitnivå.

Han ställde dock tre villkor för att acceptera uppdraget, till den sittande styrelsen: 
* Klubbens löneskulder för 2014 måste regleras. 
* Det skuldsatta bolaget IFK Malmö Fotboll AB måste kontakta sina fordringsägare och göra en avbetalningsplan med dessa. 
* Årsmötet måste hållas redan i mitten av januari 2015 för att möjliggöra ekonomisk hjälp till föreningen, så att spelarlöner kan utbetalas även för januari.

Jerry Wiener konstaterar att den sittande styrelsen inte uppfyllt något av de tre kraven:
– Styrelsen har inte gjort något för att reda ut och lösa de ekonomiska problem de faktiskt ansvarar för. Det finns fler frågor än så att reda ut, men den osäkra och icke utredda ekonomin är förstås avgörande. 
– Jag kan givetvis inte ta ansvar för en verksamhet med stora ekonomiska problem, där de ansvariga inte gjort något för att skapa ordning och försöka hitta lösningar, i samråd med fordringsägarna.
–  Därför kan jag inte ställa upp i kommande styrelseval.

Sedan november har Jerry Wiener (tillsammans med flera andra engagerade  personer) på ideell basis arbetat för att utveckla klubbens verksamhet. Dessa insatser gäller bland annat:
* En satsning för att få en konkurrenskraftig, väl fungerande A-trupp
* Utveckling av nya sponsorpaket och -avtal samt kontakter med en bred grupp intresserade sponsorer
* Kontakter och samråd med Fritidsförvaltningen i Malmö
* Samarbete med Djurgårdens IF för att öka IFK Malmös kunskaper om breddverksamhet
* Bemanning av klubbens kansli
* Skapat möjligheter för en 40-veckors spetsträningsutbildning.

– Jag kan förstås inte råda tänkbara sponsorer att satsa på en klubb med dålig ekonomi, där styrelsen inte gör något för att åtgärda problemen.
– Tyvärr drabbar detta klubben, dess medlemmar och spelare. Men framför allt är det negativt för alla de ungdomar som kunde vara med i den breddsatsning som jag och den nya ledningen planerat för. Det är mycket tråkigt.

– Jag kommer alltid att känna starkt för IFK Malmö och stänger därför inga dörrar. Jag diskuterar gärna med den som har konstruktiva idéer och förslag. Men, en styrelse måste klara att ta sitt ansvar – särskilt i en verksamhet som gäller barn och ungdomar.
 
Text: Michael Lindholm
Foto: Claes Hall 2014