Upprop till IFK Malmös vänner

2015-02-17 19:37
Den mångårige entreprenören och IFK-vännen Sven Persson uppmanar alla IFK Malmö-sympatisörer att gå samman och stötta föreningen såväl ekonomiskt som arbetsmässigt i denna svåra tid. Detta för att säkra klubbens fortsatta existens.

Här följer uppropet i sin helhet.

Upprop till IFK Malmös vänner och sponsorer

Det är som bekant inte alltid enkelt att vara IFK-vän. Genom åren har de sportsliga framgångarna ofta varit blygsamma medan den ekonomiska situationen ofta varit pressad.

Trots detta är de flesta av oss trogna vår gamla klubb.

Själv har jag varit gul sedan mitten av sjuttiotalet och de sista tio åren har jag varit sponsor, (tyvärr en av de större trots att beloppen varit ganska moderata).
 
Anledningen till att jag fortsätter att vara gul är inte bara att man ska vara trogen sin klubb, men också för att jag alltid hållit på den lilla uppstickaren i stället för att bara följa med strömmen. Med MFF som fullständigt dominerande i Malmö, (inte minst ekonomisk), är en uppstickare som IFK värd allt stöd.
 
2014 har idrottsligt varit ett mycket framgångsrikt år. Herrarnas A-lag har gett oss åskådare många trevliga stunder med fin offensiv fotboll och många mål. Två år i rad har IFK gått upp en nivå och gläntar nu i division 2 på dörren till den svenska fotbollens finrum. Trots att föreningen inte alltid klarat att betala ut överenskomna och ganska blygsamma belopp, har spelare och tränare gett allt.

Även på dam-, ungdoms- och pojksidan har alla spelare och ledare bidragit till en högre aktivitetsnivå. Det är oerhört viktigt eftersom IFK måste som alla klubbar byggas underifrån.
 
Allt detta förmörkas dock av eländet med den planerade huvudintressent som nu hoppat av.
 
Personligen var jag både förfärad och förvånad när hen tilläts ta över föreningen med ”buller och bång”. Personens märkliga sätt att presentera sig själv tyckte jag stod i kontrast till det samarbetsklimat som ska råda i en klubb.
 
Speciellt beklagligt var att alla tidigare IFK-vänner och sponsorer glömdes bort.
 
Nu måste vi ändå lägga historien bakom oss och se framåt. Läget är ganska akut i IFK Malmö. Ekonomiskt behövs en plan hur man ska hantera situationen och speciellt hur man ekonomiskt ska förvalta avancemanget till division 2.
 
För oss finns bara två alternativ; antingen besannar vi påståendet som avslutade det remarkabla pressmeddelandet och låter föreningen gå i konkurs eftersom klubben enligt den avhoppade intressenten inte kan överleva utan hens engagemang.
 
Eller så ställer vi IFK-vänner upp för vår ”underdog” i den här situationen. För att IFK ska överleva behövs snabbt pengar för dels en trovärdig plan för de gamla skulderna och dels inte minst för att klara av sina åtaganden till A-lagsspelare, ungdomar och lojala ledare.
 
Genom ”mitt” företag och personligen kommer jag snarast sponsra IFK Malmö med 75 000 kronor under förutsättning att två villkor uppfylls:
* Att övriga IFK-vänner och sponsorer tillsammans ställer upp med totalt minst det dubbla: 150 000 kronor.
* Att man lyckas samla sig till en organisation med en plan där alla även fortsatt ställer upp helhjärtat och ideellt.
 
Jag hoppas Ni tar upp min blygsamma utmaning!  
 
Sven Persson
Mångårig entreprenör och IFK-vän   

Så här stöttar du IFK Malmö Fotboll

Intresserad av att hjälpa till i IFK Malmös fortsatta kamp för att nå högre höjder? Rör det sig om ett ekonomiskt bidrag fyller du enklast i nedanstående formulär följt av inbetalning på PlusGiro 883724-7, alternativt skickar ett mejl till info@ifkmalmo.se eller ringer 0705-442171 (Lars Björk) för vidare information.  Mejladressen gäller även för rent arbetsmässiga insatser.

Låt oss redan nu uttrycka vår tacksamhet över Ert stöd.

{loadposition stodform}