IFK Malmö

IFK Malmö Fotbollsklubb inbjuder alla medlemmar till årsmöte torsdagen den 4 april klockan 18.00 i World Trade Center Malmö.

Här kan ni ladda ner kallelsen inklusive förslag till dagordning.

Medlem som avser närvara vid årsmötet bör anmäla sig skriftligt till info@ifkmalmo.se. Sådant meddelande ska vara föreningen tillhanda senast den 28 mars.

Varmt välkomna!

Styrelsen för IFK Malmö Fotbollsklubb