IFK Malmö Fotbollsklubb inbjuder alla medlemmar till extra årsmöte onsdagen den 23 juni klockan 18.00. På grund av pandemirestriktioner kommer mötet att hållas digitalt via Zoom.

Bakgrunden till det extra årsmötet är två. Svenska Fotbollförbundets licensnämnd kräver att föreningen väljer en auktoriserad eller godkänd revisor och sedan tidigare har det beslutats att revidera stadgarna för att få dem aktuella.  Ett extra årsmöte måste nämligen genomföras så att de nya stadgarna kan bekräftas vid det ordinarie årsmötet i februari 2022. Nya stadgar måste alltid beslutas av två årsmöten.

Länk för att kunna deltaga i mötet digitalt kommer att mejlas den 21 juni till alla som anmält sig. Medlem som avser närvara vid årsmötet måste därför anmäla sin närvaro genom skriftligt meddelande till info@ifkmalmo.se. Sådant meddelande ska vara föreningen tillhanda senast den 20 juni 2021.

Ladda ner
*
Kallelse inklusive förslag till dagordning
* Förslag till nya stadgar

Varmt välkomna!

Styrelsen för IFK Malmö Fotbollsklubb

Här kommer IFK Malmö Fotbollsklubbs verksamhetsplan för 2021.

Allmänt

Föreningen ska sträva efter att öka antalet aktiva samt att utveckla verksamheten på sådant sätt att den är relevant för spelarna oavsett hur långt dessa kommit i sin utveckling. Fotbollsaktiviteter utan tävlingsverksamhet ska också finnas i utbudet.

Verksamhet

Gällande barn så kommer vi att ha cirka 10 lag i seriespel under året, för närvarande är dessa fördelade på 8 åldersgrupper. Vi kommer också fortsatt att anordna en fotbollsskola som rekryteringsbas till vilken vi bjuder in 5- och 6-åringar. Vi strävar också efter att ha flera åldersgrupper med flickor i verksamheten. Till detta ska läggas ett herrseniorlag samt två lag i U17/U19-serier.

Lagen kommer att deltaga i cuper såväl inomhus som utomhus samt seriespel.

Utomhusverksamheten kommer att bedrivas på Kroksbäcks IP för pojkar upp till och med 15 år. För övriga lag gäller att verksamheten är förlagd till Stadionområdet. Vi kommer i våra kontakter med Fritid Malmö att arbeta för att tillse att så mycket som möjligt av klubbens verksamhet kan bedrivas på Stadionområdet.

Vi kommer att ha ökat fokus på ledarutbildning så att våra ledare står väl rustade inför kommande uppdrag.

Vi ska sträva efter att ha fotbollsaktiviteter utan tävlingsinslag, som komplement till vår tävlingsverksamhet. Målet ska vara att alla mellan 5 och 75 år ska kunna träna och spela fotboll i IFK Malmö.

Vi fortsätter med ”Fri lek åt alla”, vilket innebär gratis fotboll för barn 5-15 år där samarbetspartners står för medlemsavgiften (400 kronor per barn).

Vi fortsätter också med matkasseverksamheten i samarbete med Skåne Stadsmission och Svenska kyrkan. Vi är övertygade om att detta bidrar till ett bättre Malmö samt att det ekonomiska överskottet ska hjälpa IFK Malmö med att riva alla ekonomiska hinder för barn och ungdomar som vill vara delaktiga i klubben.

Utveckling

Vårt mål är att skapa en verksamhet som är attraktiv och förknippas med IFK Malmö.

Vi kommer att arbeta direkt gentemot företag för att få dem att inse dels potentialen i att vi är många medlemmar och supportrar, dels den goodwill de kan få via samarbete med oss.

Vi ska sträva efter en öppenhet och stor delaktighet från våra medlemmar. Möten, utskick och olika aktiviteter som involverar våra medlemmar ska stå i fokus under året.

Ett arbete med att definiera klubbens värdegrund och vision kommer att göras under året.

Organisation

Vi har de senaste åren utvecklat en organisation som kan möta de krav som föräldrar, spelare och medlemmar ställer på föreningen. En av förändringarna är att kommittéer med olika ansvarsområden, vilka är kopplade till styrelsen, tar ansvar för planering och genomförande av verksamhet.

Vårt mål är att skapa en tjänst på kansliet, helst på heltid men åtminstone minst halvtid, för behovet finns i en klubb av IFK Malmös storlek och verksamhetsomfattning. Vi har visserligen många som med stora arbetsinsatser hjälper till men styrelsen är fullt medveten om att vi tär på personresurserna på detta vis och att ekonomiskt utrymme bör skapas för att få till bemanningen av kansliet av anställd. Barn- och ungdomsverksamheten är nu av sådan storlek att konsulentbidrag kan erhållas från Fritid Malmö varför arbetet med att inrätta en tjänst kan påbörjas.

Ekonomi

Vi ska vinnlägga oss om att inte ta beslut som är i strid med våra grundtankar och som skulle kunna påverka ekonomin på ett sätt som inte är hållbart på lång sikt. Vi ska se till att föreningen mår bra rent ekonomiskt och se till så att vi kan finansiera de olika verksamheter som vi bedriver.

Vi ska på olika vis göra varumärket IFK Malmö attraktivt och på så sätt få fler att vilja förknippas med oss.

Sammanfattning

Målsättningen är att vi ska kunna arbeta med våra huvudfrågor under stor delaktighet från våra medlemmar. Vi ska få dels våra medlemmar, dels fotbollsintresserade i Malmö att förstå det långsiktiga arbete som finns och försöka skapa en förståelse för helheten IFK Malmö.

Kan vi tillsammans arbeta i positiv anda för att nå detta, har vi skapat förutsättningar att vara en bra klubb både storleks- och kvalitetsmässigt.

Styrelsen för IFK Malmö Fotbollsklubb

Nätverksträff

Besökarna lyssnar på IFK Malmös försäljnings- och marknadschef Robin Lundgren.

I torsdags träffades IFK Malmös nya affärsnätverk för första gången fysiskt på ett covid-19-säkrat och fantastiskt fint Comfort Hotel Malmö.

Det avnjöts en mycket god frukostbuffé samtidigt som styrelseledamoten och försäljnings- och marknadschefen i IFK Malmö, Robin Lundgren, höll ett föredrag om klubben och det nya nätverket av i dag.

Han pratade om målsättningar på både kort och lång sikt för nätverket samt IFK Malmö i stort.

– Om spelare, tränare, ledare och funktionärer är IFK Malmös hjärta och lungor, är jag övertygad om att vårt nya fantastiska affärsnätverk kommer att vara klubbens ryggrad i vår fortsatta satsning på att bli en hållbar elit- och breddklubb för framtiden i Malmö stad, säger Robin Lundgren.

Nästa nätverksträff sker den 21 maj på Malmö Stadion i samband med hemmamatchen mot Lunds BK.

För mer information kring möjligheter att medverka i nätverket, kontakta Robin Lundgren på 070-7463195 eller robin.lundgren@ifkmalmo.se.

Autogruppen

IFK Malmös försäljnings- och marknadschef Robin Lundgren tillsammans med Autogruppens VD Mikael Schöld på företagets huvudkontor i Lund.

Autogruppen blir ny huvudpartner till IFK Malmö Fotboll. Autogruppens logotyp kommer bland annat att pryda framsidan på A-lagets matchtröjor under 2021 års säsong i Ettan.

Autogruppen Familjen är ett helägt familjeföretag som ägs till 100 procent av familjen Schöld. I koncernen finns företagen Autogruppen Lund, Autogruppen Helsingborg, Autogruppen Malmö samt AGMLHlease.

Autogruppen är auktoriserat för nio nybilsmärken, Peugeot, Citroen, DS, Opel, Alfa Romeo, Jeep, Fiat, Abarth och Fiat Professional.

Autogruppens VD Mikael Schöld om samarbetet:

– Det är mycket glädjande att vi i dag kan presentera vårt samarbete tillsammans med IFK Malmö Fotboll. Autogruppen bygger i dag på två bärande delar, där den ena är vår fantastiska nybilsförsäljning. Den andra delen är våra tjänster och produkter inom serviceverkstad och skadeverkstad där vi i dag är ett fullt auktoriserat skadecenter för alla bilmärken.

– I IFK Malmö har vi funnit en stark samarbetspartner. IFK Malmö är en klassisk fotbollsklubb som nu påbörjat en mycket spännande resa tillbaka till elitfotbollen. Då även ett mycket starkt affärsnätverk och affärsplattform nu byggs i klubben är jag övertygad om att vi kommer att kunna utveckla vårt eget produkterbjudande via IFK Malmö redan i dag men kanske framför allt på sikt. Vi ser verkligen fram emot att bli en aktiv partner i klubbens fortsatta utveckling.

IFK Malmö Fotbolls styrelseledamot samt försäljnings- och marknadschef Robin Lundgren om samarbetet:

– Att Autogruppen med Mikael Schöld i spetsen nu ingår ett avtal med IFK Malmö Fotboll på huvudpartnernivå visar att det hårda jobbet som påbörjats gällande IFK Malmös ombyggnad till en hållbar och framgångsrik bredd- och elitförening för framtiden börjar bära frukt. Vi ser ett antal intressanta samarbetsområden som vi nu kommer att utveckla och etablera framåt.

Målsättningen är att gemensamt skapa största möjliga affärsnytta för alla parter.

Vi hälsar Autogruppen varmt välkommen in i IFK Malmö-familjen!

Torbjörn Karlsson, 56, fick förnyat förtroende som ordförande då IFK Malmö Fotboll på måndagen höll sitt årsmöte digitalt via Zoom. Han går därmed in på sitt tredje år på posten. 

Även i övrigt följde de röstberättigade valberedningens förslag.

VALDA PÅ ÅRSMÖTET

Mötesordförande: Torbjörn Karlsson.
Sekreterare: Michael Lindholm.
Justeringsmän: Lars Erik Nilsson och Kent Nileland.
Rösträknare: Lars Holmberg och Olle Möller.

Ordförande på ett år: Torbjörn Karlsson (omval).
Ledamot på två år: Per Larsson (omval).
Suppleanter på ett år: Lars Björk (omval) och Ellinor Auinger (omval).
Revisorer: Robert Kling och Lars Erik Nilsson.

Valberedningen: Thorild Nilsson (ordförande) och Lars Holmberg.

I styrelsen kvarstår Christian Karlsson, Martin Thorstensen Ljungqvist, Michel El-Dabh och Robin Lundgren som vid föregående årsmöte blev valda på två år.

18 röstberättigade var närvarande.

På måndagen är det dags för IFK Malmö Fotbollsklubbs digitala årsmöte och inför detta har styrelsen sammanställt en förvaltnings- och verksamhetsberättelse avseende verksamhetsåret 2020.

Här kan ni ladda ner förvaltnings- och verksamhetsberättelsen.

Valberedningens förslag är att följande kandidater väljs vid IFK Malmö Fotbollsklubbs ordinarie årsmöte måndagen den 22 mars klockan 18.00. På grund av pandemirestriktioner kommer årsmötet att hållas digitalt via Zoom. 

STYRELSE I IFK MALMÖ FOTBOLL

Ordförande på ett år: Torbjörn Karlsson (omval).
Ledamot på två år: Per Larsson (omval).
Suppleanter på ett år: Lars Björk (omval) och Ellinor Auinger (nyval).
Revisorer på ett år: Robert Kling (omval) och Lars Erik Nilsson (omval).

I styrelsen kvarstår Christian Karlsson, Martin Thorstensen Ljungqvist, Michel El-Dabh och Robin Lundgren, vid föregående årsmöte valda på två år.

Avslutningsvis ställer sig valberedningen, bestående av ordförande Thorild Nilsson och Lars Holmberg, till årsmötets förfogande även 2021.

IFK Malmö Fotbollsklubb inbjuder alla medlemmar till årsmöte måndagen den 22 mars klockan 18.00. På grund av pandemirestriktioner kommer årsmötet att hållas digitalt via Zoom. 

Här kan ni ladda ner kallelsen inklusive förslag till dagordning.

Länk för att kunna deltaga i mötet digitalt kommer att mejlas den 20 mars till alla som anmält sig. Medlem som avser närvara vid årsmötet måste därför anmäla sin närvaro genom skriftligt meddelande till info@ifkmalmo.se. Sådant meddelande ska vara föreningen tillhanda senast den 19 mars 2021.

Varmt välkomna!

Styrelsen för IFK Malmö Fotbollsklubb

IFK Malmö har sorg. En av våra stöttepelare under fyrtio års tid, Margaretha Hellström, har lämnat oss.

Maggan som hon alltid kallades kom tillsammans med sin make Per till Malmökamraterna 1976. Per blev då ordförande i damsektionen och Maggan sekreterare i ”Stöttorna”, en stödförening för damfotbollen.

Hon var sedan aktiv inom supporterverksamheten till 2016 och då ”Stöttorna” lades ned ägnade hon sin tid åt ”Supporterklubben Kanariefågeln” som omfattade samtliga sektioner och där hon genom åren var synnerligen aktiv men även ansvarade för räkenskaperna såsom kassör.

Maggan var också under några år i början på 80-talet ledamot av styrelsen i damsektionen samt 1990 och 1991 även i herrsektionen.

1985 anställdes Maggan dessutom på IFK Malmös kansli, först med huvuduppgift att sköta handbollens administration men även för att assistera dåvarande kanslichef samt hantera löpande kontorsarbete.

Hennes fasta tjänst upphörde 1999 men hon fortsatte vara behjälplig på kansliet under ytterligare några år som timanställd. Då hjälpte hon även till med ungdomsfotbollen och var bland annat tillsammans med sin dotter Susanne tillgänglig för lag och ledare på Malmökamraternas Stadionkontor 2002 och 2003.

Maggan var som vi kan se en mångsysslare av rang inom föreningen och hennes insatser genom åren har varit ovärderliga för de som fick glädjen av att stifta hennes bekantskap. Och här kan vi räkna in såväl styrelser som spelare och ledare.

Ordning och reda var hennes signum, hon var envis men ändå lätt att komma överens med. Hennes engagemang ingav respekt och ingen uppgift var henne främmande. Och dessutom en sann supporter vilket bland annat exemplifieras av att hon sommartid kunde ta sig från semestervistelsen i Ragnabo söder om Kalmar till IFK:s hemmamatcher på Stadion, 50 mil tur och retur.

Eldsjälar som Maggan är inte lätta att hitta men behövs även idag i vår strävan tillbaka till elitfotbollen. Vi saknar henne innerligt.