"Utan Gränser" in i steg 2

Jag och min medhjälpare Paul Jackson är mycket tacksamma för integrationspriset som IFK Malmö fått! Det är en bekräftelse på att modellen är rätt!

Processen "Utan Gränser" är en rikstäckande företeelse där vi så småningom kommer att sprida detta i första hand till Göteborg och Stockholmsregionen.

Vi har redan nu föredrag som är bokade under första kvartalet 2004.

En resumé

Under hösten 2003 genomförde IFK Malmö det första av tre steg i sin integrationssatsning "Utan Gränser" – produktion och marknadsföring av filmen med namnet "Utan Gränser".

I filmen följs en libanesisk familj som kommit en god väg in det svenska samhället tack vare barnens fotbollsspelande. En annan huvudperson är taekwondo-tränaren och palestiniern Mike Jebril. Filmens huvudpersoner diskuterar frågor som handlar om isolering, delaktighet, ansvar och om vikten av att drömma och tro på framtiden.

Målgruppen är nyanlända flyktingar/invandrare och sådana som bott i Sverige under längre tid, men ändå inte kommit in i samhället. Filmen visar en möjlig väg in i samhället – idrotten.

Till filmen, som finns tillgänglig dubbad till arabiska, persiska, somaliska och turkiska, har det också gjorts en tryckt diskussionshandledning.

"Utan Gränser" har gjorts möjlig tack vare stöd från Folksam, MKB, HSB, SISU och Malmö Stad. Filmen fick mycket uppmärksamhet när den pressvisades: TV, radio och de stora tidningarna i Malmö gav den, och IFK Malmös integrationsprojekt som helhet, stort och positivt utrymme.

Även Malmö Stad har ställt sig väldigt positivt till projektet. Förutom det ekonomiska stödet kommer flera stadsdelar att aktivt använda filmen i sitt integrationsarbete, vilket garanterar stor spridning. Malmö stad stöder också ett informationsutskick om filmen till över 800 föreningar i kommunen.

Projektet går vidare

Nu vill IFK Malmö genomföra steg två i projektet: produktion av en bok som ska komplettera filmen "Utan Gränser". Boken ska visa på olika lyckade integrationsexempel inom idrotts-, kultur- och föreningsvärlden. Positiva effekter, liksom eventuella svårigheter och dessas övervinnande, kommer att vara den röda tråden genom boken.

Bokens syfte är, förutom att visa på positiva exempel, att lyfta fram den kraft som finns inom föreningslivet – en kraft som måste utnyttjas av myndigheter, kommunala verksamheter och privata intressen om vi ska klara av en av de största framtidsfrågorna: integrationen av de nya svenskarna.

Ett annat ämne för boken är närbesläktat med det ovannämnda: på vilka sätt bör man, från myndigheter, kommun och privata intressen, stödja detta föreningsengagemang. Vilka erfarenheter har man gjort? Vilka lärdomar har man gjort som kan visa vägen i ett framtida samarbete med befintliga och nystartade föreningar. För att belysa detta kommer representanter för dessa "ovanifrånstödjare" också att intervjuas i boken.

Bokens målgrupp är föreningar såväl som tidigare nämnda "ovanifrånstödjare". Tillsammans med filmen "Utan Gränser" kommer den att utgöra ett kraftfullt och intressant diskussionspaket i det framtida integrationsarbetet.

Med gula hälsningar,
Christer Girke