Taggarkiv: ifk malmö fotboll ab

IFK Malmö Fotboll AB inbjuder sina aktieägare till årsstämma torsdagen den 26 juli klockan 18.30 på Radisson Blu Hotel, Östergatan 10 i Malmö. 

Vid årsstämman kommer vi att få information från bolagets styrelse samt senaste nytt från IFK Malmö Fotbollsklubbs ordförande Hans Alm om bland annat föreningens ekonomi.

FÖREDRAGNINGSLISTA VID ÅRSSTÄMMAN

1. Val av ordförande och sekreterare vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av 1 (en) protokolljusterare att jämte mötesordföranden justera protokollet
5. Prövning av om stämman blivit behörigt sammankallad
6. Ändring av bolagsordning
7. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse
8. Beslut
* om fastställande av resultaträkning och balansräkning,
* om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, och
* om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna.
9. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
10. Val av 1 (en) ordförande för en tid av ett år
11. Val av 2-4 (två till fyra) styrelseledamöter för en tid av ett år
12. Val av 2 (två) lekmannarevisorer för en tid av ett år
13. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen:
* Bolagets framtid, förslag på gåva till IFK Malmö FK.

IFK Malmö Fotboll AB
Styrelsen

Någon anmälan behövs inte. I enlighet med bolagsordningen kommer vi självfallet att vid entrén kontrollera att endast röstberättigade deltagare finns vid årsstämman. Vi bjuder på kaffe och kaka under årsstämman.

IFK Malmö Fotboll AB inbjuder sina aktieägare till årsstämma torsdagen den 21 september klockan 17.30 i klubblokalen på Malmö Stadion.

Vid årsstämman kommer vi att få information från bolagets styrelse samt senaste nytt från tränaren Nils-Erik Persson om A-lagets prestationer under säsongen.

FÖREDRAGNINGSLISTA VID ÅRSSTÄMMAN

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av 1 (en) protokolljusterare att jämte mötesordföranden justera protokollet
5. Prövning av om stämman blivit behörigt sammankallad
6. Ändring av bolagsordning
7. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse
8. Beslut
* om fastställande av resultaträkning och balansräkning,
* om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, och
* om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna.
9. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
10. Val av 1 (en) ordförande för en tid av ett år
11. Val av 2-4 (två till fyra) styrelseledamöter för en tid av ett år
12. Val av 2 (två) lekmannarevisorer för en tid av ett år
13. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen:
* Beslut om nyemission

IFK Malmö Fotboll AB
Styrelsen

Någon anmälan behövs inte. I enlighet med bolagsordningen kommer vi självfallet att vid entrén kontrollera att endast röstberättigade deltagare finns vid årsstämman. Vi bjuder på kaffe och kaka under årsstämman.

De sprängda värmerören på Malmö Stadion har tvingat IFK Malmö Fotboll AB att flytta tillbaka lördagens årsstämma till VIP-rummet på  Malmö IP.

Stämman börjar klockan 14.30 och i samband med denna kommer lagets nytillträdde tränare, Olle Nordin, att ge oss senaste nytt inför matchen IFK Malmö – Hässleholms IF.

Gula hälsningar
Styrelsen för IFK Malmö Fotboll AB

 

IFK Malmö Fotboll AB har valt att ändra plats för årsstämman som äger rum lördagen den 4 juni med start klockan 14.30. Ny plats är Malmö Stadions VIP-rum.

I anslutning till årsstämman kommer lagets nytillträdde tränare att ge oss senaste nytt inför matchen IFK Malmö – Hässleholms IF.

Gula hälsningar
Styrelsen för IFK Malmö Fotboll AB

IFK Malmö Fotboll AB inbjuder sina aktieägare till årsstämma lördagen den 4 juni klockan 14.30 i VIP-rummet på Malmö Stadion.

Efter årsstämman ser vi på fotboll: 16.00 IFK Malmö – Hässleholms IF.

Vid årsstämman kommer vi att få information från styrelsen om bolagets framtidsplaner samt senaste nytt från tränaren inför dagens match.

FÖREDRAGNINGSLISTA VID ÅRSSTÄMMAN

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av 1 (en) protokolljusterare att jämte mötesordföranden justera protokollet
5. Prövning av om stämman blivit behörigt sammankallad
6. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse
7. Beslut
* om fastställande av resultaträkning och balansräkning,
* om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, och
* om ansvarsfrihet för styrelseledamötena.
8. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
9. Val av 1 (en) ordförande för en tid av ett år
10. Val av 2-4 (två till fyra) styrelseledamöter för en tid av ett år
11. Val av 1 (en) revisor för en tid av ett år
12. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen:
* Ändring av bolagsordning
* Beslut om nyemission
* Styrelsens information om bolagets framtidsplaner
* Senaste nytt inför matchen från tränaren

IFK Malmö Fotboll AB
Styrelsen

Någon anmälan behövs inte. I enlighet med bolagsordningen kommer vi självfallet att vid entrén kontrollera att endast röstberättigade deltagare finns vid årsstämman. Vi bjuder på enkel förtäring under årsstämman.

IFK Malmö Fotboll AB inbjuder alla aktieägare till bolagsstämma onsdagen den 25 juni klockan 17.00 hos Apparans Group AB, Lundavägen 10 i Malmö.

Dagordning
1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av en (1) protokolljusterare att jämte mötesordföranden justera protokollet
5. Prövning av om stämman blivit behörigt sammankallad
6. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse
7. Beslut
* om fastställande av resultat- och balansräkning
* om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
* om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna
8. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
9. Val av ordförande för en tid av ett (1) år
10. Val av tre-fem styrelseledamöter för en tid av ett år
11. Val av en (1) revisor för en tid av ett år
12. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.
* Beslut om nyemission
* Ekonomiskt stöd till IFK Malmö FK

Anmäl dig via e-post: aktiebolag@ifkmalmo.se eller telefon 040-29 28 90 senast måndagen den 23 juni.

Vi bjuder på kaffe och kaka efter bolagsstämman.

Varmt välkomna
Styrelsen i IFK Malmö Fotboll AB