IFK Malmö

IFK Malmö Fotbollsklubb inbjuder alla medlemmar till årsmöte tisdagen den 20 mars klockan 19.00 på Malmö Stadion.

Ungefär en vecka innan kommer årsmöteshandlingarna att finnas tillgängliga här på ifkmalmo.se.

Vi bjuder på kaffe och kaka.

OBS! Medtag medlemskort för föregående år (2017) då det underlättar vår administration.

Varmt välkomna!

Styrelsen för IFK Malmö Fotbollsklubb