Åkerman: Vi ska tillbaka till Allsvenskan

IFK Malmö

Göran Åkerman fick fortsatt förtroende som ordförande när IFK Malmö höll årsmöte på torsdagen. Men de största applåderna framkallades ändå när han förkunnade målsättningen för de närmaste åren.

– Vi ska tillbaka till Allsvenskan och ambitionen är att vi på så sätt ska öka suget efter IFK. Varje medlem måste ta sitt ansvar och göra en del för att vi ska kunna öka våra publiksiffror och intäkter, konstaterar Göran Åkerman.

Inga nya ordinarie ledamöter tillkom i styrelsen, däremot avgick Bertil Leander på grund av sjukdom och Per Olof Book av privata skäl.

Jonny Kellgren som tidigare arbetat med marknadsbiten kommer i fortsättningen att fungera som ungdomsansvarig utifrån styrelsens sida för 14-åringarna och nedåt. För de äldre kommer Thorild Nilsson ha ansvaret.

Som nya suppleanter i styrelsen invaldes damlagets Pernilla Frösslund och Mats Sjölin.

Valda på årsmötet

Mötets ordförande: Karl Ljung
Sekreterare: Bo Hansson
Justeringsmän och rösträknare: Bo ”Mysing” Hansson, Margaretha Hellström

Ordförande
Göran Åkerman 1 år (omval)
Ledamöter
Nils-Lennart Gustafson 2 år (omval)
Jonny Kellgren 1 år (omval)

Suppleanter
Henric Borgström 1 år (omval)
Mats Sjölin 1 år (nyval)
Pernilla Frösslund 1 år (nyval)

I styrelsen kvarstår från föregående årsmöte: Ann Malmström, Bo Cronqvist, Thorild Nilsson

Avgår gör följande: Bertil Leander, Hans Ekman, Lennart Herrstedt, Leo Harvigsson, Per Olof Book

Revisorer
Bertil Raue (auktoriserad revisor), Robert Kling, Kent Lindvall (suppleant)

Valberedningen
Ordförande: Rolf Axel Nordström
Ordinarie ledamöter: Lars Eriksson, Margaretha Wrangel
Suppleanter: Bengt Jönsson, Leif Uller, Lennart Bergqvist, Magnus Andersson

Följande blev omnämnda på årsmötet för sina fina insatser och belönades med blommor: Bertil Leander, Björn Leander, Leif Uller, Michael Lindholm