IFK Malmö

Torbjörn Karlsson, 54, fick förnyat förtroende som ordförande då IFK Malmö Fotboll på tisdagen höll sitt årsmöte i World Trade Center Malmö. 

Även i övrigt följde de röstberättigade valberedningens förslag.

Egna produkten Michel El-Dabh, som spelade i  A-laget mellan 1987 och 1997, gick från suppleant till ordinarie ledamot. Även försäljnings- och marknadschefen Robin Lundgren valdes in i styrelsen. Ellinor Auinger är ny suppleant.

VALDA PÅ ÅRSMÖTET

Mötesordförande: Torbjörn Karlsson.
Sekreterare: Thorild Nilsson.
Justeringsmän: Michael Lindholm och Christian Karlsson. 
Rösträknare:
Per Larsson och Martin Thorstensen.

Ordförande på ett år: Torbjörn Karlsson (omval).
Ledamöter på två år: Christian Karlsson (omval), Martin Thorstensen (omval), Michel El-Dabh (nyval) och Robin Lundgren (nyval).
Suppleanter på ett år: Lars Björk (omval) och Ellinor Auinger (nyval).
Revisorer: Robert Kling och Lars Erik Nilsson.

Valberedningen: Thorild Nilsson (ordförande) och Lars Holmberg.

I styrelsen kvarstår Per Larsson som vid föregående årsmöte blev vald på två år.

24 röstberättigade var närvarande.