IFK Malmö

Valberedningens förslag är att följande kandidater väljs vid IFK Malmö Fotbollsklubbs ordinarie årsmöte tisdagen den 25 februari klockan 18.00 i World Trade Center.

STYRELSE I IFK MALMÖ FOTBOLL

Ordförande på ett år: Torbjörn Karlsson (omval).
Ledamöter på två år: Christian Karlsson (omval), Martin Thorstensen (omval), Michel El-Dabh (nyval) och Robin Lundgren (nyval).
Suppleanter på ett år: Lars Björk (omval) och Ellinor Auinger (nyval).
Revisorer på ett år: Robert Kling (omval) och Lars Erik Nilsson (omval).

I styrelsen kvarstår Per Larsson, vid föregående årsmöte vald på två år.

Valberedningens ordförande Thorild Nilsson och ledamot Lars Holmberg förklarar sig härmed också stå till fortsatt förfogande om mötet så önskar.