Kjellin omvald i aktiebolaget

Bolagets ordförande Robert Kjellin poserar tillsammans med A-lagstränaren Nils-Erik Persson. Foto: Kent Nileland

Robert Kjellin sitter kvar på posten som ordförande i IFK Malmö Fotboll AB efter torsdagskvällens årsstämma i klubblokalen på Malmö Stadion. 

A-lagstränaren Nils-Erik Persson hade bjudits in som talare och stod för en mycket trevlig betraktelse om hans 40-åriga tränarkarriär. Som avslutning betonade han IFK Malmös intressanta utveckling för tillfället, där egna ungdomar slussas in i representationslaget.

VALDA PÅ ÅRSSTÄMMAN

Mötesordförande: Robert Kjellin.
Sekreterare: Kent Nileland.
Protokolljusterare: Kenth Lindvall.

Ordförande på ett år:
Robert Kjellin (omval)
Ordinarie ledamöter på ett år:
Marcel Salinder (omval)
Lennart Larsson (omval)
Håkan Olsson (omval)
Kent Nileland (nyval)

Lekmannarevisorer på ett år: Robert Kling (nyval) och Lars Erik Nilsson (nyval).