IFK Malmö

Hans Alm fick förnyat förtroende som ordförande då IFK Malmö Fotboll på tisdagskvällen genomförde sitt flyttade årsmöte i Baltiska Hallens konferenslokal “Biblioteket”.

Även i övrigt följde de röstberättigade valberedningens förslag.

Anders Kullenberg och Martin Thorstensen valdes in i styrelsen som nya ordinarie ledamöter. Förre Lunds BK-ordföranden Per Larsson är ny suppleant.

VALDA PÅ ÅRSMÖTET

Mötesordförande: Thorild Nilsson.
Sekreterare: Christian Karlsson.
Justeringsmän och rösträknare: Lars Holmberg och Lennart Jönsson.

Ordförande på ett år: Hans Alm (omval).
Ledamöter på två år: Christian Karlsson (omval), Martin Thorstensen (nyval) och Anders Kullenberg (nyval).
Suppleanter på ett år: Lars Björk (omval) och Per Larsson (nyval).

Revisorer: Robert Kling och Lars Erik Nilsson.

Valberedningen: Thorild Nilsson (ordförande) och Torbjörn Karlsson.

I styrelsen kvarstår Andréas Persson och Vedran Medjedovic som vid föregående årsmöte blev valda på två år.

23 röstberättigade var närvarande.