Kallelse till extra årsmöte

IFK Malmö

IFK Malmö Fotbollsklubb inbjuder alla medlemmar till extra årsmöte onsdagen den 23 juni klockan 18.00. På grund av pandemirestriktioner kommer mötet att hållas digitalt via Zoom.

Bakgrunden till det extra årsmötet är två. Svenska Fotbollförbundets licensnämnd kräver att föreningen väljer en auktoriserad eller godkänd revisor och sedan tidigare har det beslutats att revidera stadgarna för att få dem aktuella.  Ett extra årsmöte måste nämligen genomföras så att de nya stadgarna kan bekräftas vid det ordinarie årsmötet i februari 2022. Nya stadgar måste alltid beslutas av två årsmöten.

Länk för att kunna deltaga i mötet digitalt kommer att mejlas den 21 juni till alla som anmält sig. Medlem som avser närvara vid årsmötet måste därför anmäla sin närvaro genom skriftligt meddelande till info@ifkmalmo.se. Sådant meddelande ska vara föreningen tillhanda senast den 20 juni 2021.

Ladda ner
*
Kallelse inklusive förslag till dagordning
* Förslag till nya stadgar

Varmt välkomna!

Styrelsen för IFK Malmö Fotbollsklubb